Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-857

Algemene gegevens

Analytische datum: 09-02-1712

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1712".

Type: Taxatie door G. Boutens van de waarde van het hout op een stuk grond te Zonnebeke, bij een wisseling van pachter

Beschrijving: G. Boutens, gezworen taxeerder van de Zaal en kasselrij van Ieper, verklaart dat hij het hout taxeerde op een stuk grond, toebehorend aan de weduwe van Jan Frans[ois] Mahieu, in de parochie van Zonnebeke, en dit op verzoek van Jan Gobert (afgaande pachter) en Pieter Baelen (aankomende pachter). Hij taxeerde het hout op 9 pond 10 schellingen parisis.

Tekst

test
[voorkant]

Vpden ix.en Februarij 1712 Was bij mij onderschreuen geswooren prijser der Zaele ende Casselrie van jpre ghedaen prijsie vande groene taillie van houtte staende aen een partie meersch Competerende [niet ingevuld] naer vi[du]a jan Fran[coi]s mahieu gelegen jnde prochie van zonnebeke wat noortoost vanden kercke teen versoucke van jan gobert afgaenden pachter ende pieter Baelen ancommenden pachter ende anueerder deselue gheextimeert neghen ponden t'hien schele par[isi]s Aldus ghedaen ten Daghe ende Versoucke alsvooren ter presentie en[de] beleede vanden afgaenden pachter Toir[conde]n

G. Boutens 1712

sol[vit] gobert tdoen deser met acte acht stuv[ers]