Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-868

Algemene gegevens

Analytische datum: 03-02-1715

Type: Verklaring dat Hubrecht de Kemele zijn schuld tegenover Marijn van Elslander zal betalen aan de ontvanger van de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: Hubrecht de Kemele is 7 ponden groten Vlaamse munt schuldig aan Marijn van Elslander voor een taxatie (zie BRU-AGSB-Z-865). Hubrecht zal deze som betalen aan de ontvanger van de abdij van Zonnebeke.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

hubrecht de kemele sal betaelen anden heer Ontfanger der Abdye van Zonnebeke de somme van seven ponden grooten vlams welcken somme hem sal valideren als rekenynge dat ditto kemele schuldich is anden onderschreven vande presye etc[etera] desen 3 feb[ruari] 1715

marijn van elslander