Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-866

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd.

Type: Rekening van de kosten van de koop door Geerardus Bouten van een rente van de kinderen van Carel Beerten

Beschrijving: Overzicht van de kosten van de koop door Geerardus Bouten van een rente, die verkocht werd door de 3 kinderen van Carel Beerten.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Specificatie van Coop ende oncosten eender rente vercocht door de drie kijnderen Carel Beerten an Geerardus Bouten a La hauche Jn Zonnebeke

hooghst Jnghestelt met dertich ponden neghen schellijnghen grooten vlaems £: s: grooten 30: 9: 0 hoocleet besproken - 0: 10: 0 hooghsten Jnstel - 0: 10: 0 godtspenninc - 0: 1: 0 tstellen ende onderhout Conditien - 0: 6: 0 kerckgheboden - 0: 0: 10 voor de rouper - 0: 1: 8 taire bespreken bij de Conditien a 3 s van tpont groote - 0: 7: 8 tstellen de procuratie transport rente - 0: 2: 6 verschot ande tabellionnaris dacte 17 1/2 stuijvers toedies 4 stuijvers ande getuijghen ende 6 stuijuers tpasseren notaris - 0: 4: 7


------------------------------------------------------ 32: 13: 3 de voijagien tot Jpre moijennissen van hem Bouten ende tverschot Jntrest van ... gratis gelaten