Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-864

Algemene gegevens

Analytische datum: 10-01-1714

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "15 xbre 1713" (15/12/1713); "1714".

Type: Kwitantie door G. Boutens aan Alexandre Laga voor de betaling van de juridische kosten in het kader van de aankoop van een leen

Beschrijving: G. Boutens verklaart dat hij van Alexandre Laga de som van 15 ponden 14 schellingen parisis ontving, als betaling aan de wet en griffier van Zonnebeke voor bepaalde juridische handelingen in het kader van de koop door Laga van een leen van circa acht gemeten van P[iete]r Carpentier [+ opsomming van de verschillende onkosten].

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Sieur Alexandre Laga debit ande weth ende greffier van zonnebeke ter Causen vanden Coop voor hem ofte Commant Jeghens p[iete]r Carpentier van acht gemeten ofte daerontrent Leen volghens d'onterfuenisse vanden 15 [decem]bre 1713

eerst trecht onterfuenisse - 2: 10: 0 tmaken van thof - 2: 10: 0 Kennisse van procuratie - 2: 10: 0 tbedienen procuratie - 0: 12: 0 acte greffier onterfuenisse - 0: 12: 0 registrature - 1: 12: 0 ouer trecht vanden erfbrief - 4: 16: 0 ouer trecht van tstellen ten hoofde - 0: 12: 0


-------------------------------------- 15: 14: 0

ontfaen dese vijfthien ponden xiiij s parisis Jn voldoenijnghe dit staetgen ende elcx recht gedistribueert desen 10.en Januarij 1714 dit bij afrekenijnghe

G. Boutens 1714