Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-870*

Algemene gegevens

Analytische datum: 20-03-1715

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1715".

Type: Verkoop door Geerardus Boouten van een rente (zie BRU-AGSB-Z-870) aan Gillis de Haene, ten voordele van Jan Baptiste Donche

Beschrijving: Geerardus Boouten, die van de erfgenamen van Carel Berten een rente ten laste van Jan Baptiste Donche kocht (zie BRU-AGSB-Z-870), verklaart dat Gillis de Haene hem de som van 32 ponden 13 schellingen 3 groten Vlaamse munt gaf, waarmee Bouten de genoemde erfgenamen de afgesproken som zou kunnen betalen. De Haene deed dit ten voordele van Donche, die als debiteur van de rente gebruik maakte van het recht om de rente af te kopen.

Opmerking: BRU-AGSb-Z-870* staat na BRU-AGSB-Z-870.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Geerardus boouten als transport hebbende vande geseijde hoirs Carel Berten der voorenstaende rente tot Laste van Jan baptiste donche declareert mits desen dat gillis de haene hem Bouten heeft ghetelt ter ontlastijnghe vande voorseijden donch├ę die gecallaingneert heeft de naerhede als debiteur der voorseijde Rente de Somme van twee endertich ponden derthien

test

schellijnghen drie grooten vlaems in restitutie van tghelt door hem Bouten geaduanceert tot het betalen de voorseijde hoirs Beerten ende accessoiren bij de Conditien besproken a la haulche danof gheschiet cederende mitsdien den seluen Bouten sijn recht dat hij hadde ande voorseijde Rente volghens de voorenstaende acte tabellionaire sonder eenich garrant te presteren dit om bij hem dhaene ofte donche diesangaende tagieren soo sij ten rade sijn toirconden tot zonnebeke desen xx.en maerte xvij.C vijfthiene

G. Boutens 1715