Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-873

Algemene gegevens

Type: Rekening door Jan Bolaert, strodekker, voor zijn werkzaamheden en materialen voor werken aan de hofstede van Aubbrecht de Kemele

Beschrijving: Rekening door Jan Bolaert, strodekker, betreffende zijn werkzaamheden en de daarvoor gebruikte materialen op de hofstede waar Aubbrecht de Kemele woont, in maart van het jaar 1715.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Den onderschreven Jan bolaert stroeij decker van sijnen stille addesteirt ende verclaert selue verleijdt te hebben op de hofstede ende timmerrage bewoont door aubbrecht de kemele In de maent van maerte 1715 den nombre van eenen dertigh baemen ende leij stroeij met latten naghels banderoen ende wissen midssgaders oock den mont cost ende met de dagh auren daer toe verbesijgh tsamen gheextemeirt tot achtien schele parisis Jder baeme door den seluen decker actum Jn maerte voorseijt ende de ... bolaert Is voldaen

dit Is tmarq van Jan bolaert

27: 18: 6[?]