Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-881

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd; de meest recente datum voorkomend in het stuk, wordt gebruikt voor de datering. // Bijkomende dateringen: "In de maent van 8bre 1714 ende Jaer 1715 in de maent van 7bre" (10/1714 en 09/1715).

Type: Verslag door Hubrecht de Kemele betreffende de kosten van de herstellingswerken aan zijn hofstede, die hij houdt van de abt van Zonnebeke

Beschrijving: Verslag door Hubrecht de Kemele van de kosten van de herstellingen uitgevoerd op een hofstede, bewoond door Hubrecht de Kemele, en toebehorend aan de abt van Zonnebeke, in oktober 1714 en september 1715. Er wordt vooral melding gemaakt van de herstellingen uitgevoerd door de timmerman, Leopoldus de Caesteecker.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Statien van refectie ghedaen door hubrecht de kemele op de hofstede Competerende sijn Eerweerde den Abt van sonnebeke ende bewoont door hubrecht de kemele In de maent van [octo]bre 1714 ende Jaer 1715 in de maent van [septem]bre soe volght

eerst gheleueert door den voornomden de kemele In temmerhoudt gheInploiert ande schure ende huijs gheextijmeert door den temmerman - 9 lb 4 s Item noch gheleueert In reghels om de deuren te maecken - 2 lb Item betaelt an Leopoldus de Caesteecker temmerman 9 daghen an 19 stuijuers daghs met den montCost Compt 17 lb 2 s Item noch betaelt an den seluen ouer Arbeijdt van de voornomde weercken 2 daghen an 17 stuijuers daghs met den montCost Compt - 3 lb 8 s bedracht tsamen de somme van - 31 lb 14 s dijt is tmerq van Leopoldus de Caesteecker temmerman van sijnen stille