Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-911****

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd.

Type: Rekening betreffende de werkzaamheden van Sacharias Baillieu aan een oven

Beschrijving: Rekening betreffende de betaling van Sacharias Baillieu, timmerman, die met zijn broer en knecht werkte aan de oven.

Opmerking: De achterzijde van het stukje papier bevat enkele berekeningen, en vermeldt o.a. het jaar 1725.

Tekst

test

Jtem an baes Sacharias baillieu timmerman tot het maken het selve ovenborgh met synnen broeder oock timmerman 8 dagen te wercken ten aduenante van 18 stuvers ider dagh ende den cleen knecht vier dagen ten aduenante van vijfthyen stuvers compt 20 lb 8 ... mitsgaders vande voornomde persoonen over elck persoon twee dagen om het ovenborgh op te slane mits sy den cost hebben gehadt vanden pachter ende daer mede [den pachter] gedaen betalynge, de twee eerste persoonen ten aduenante van 12 stuvers ende den derde ten aduenante van 10 stuvers ider dach compt samen - 27 lb 4 s

test

[achterkant van strookje g]

betalynge

119 119 132 132 132 132 264


--- 3... lb

betalynge van pachten

1030 lb

200 pannen 6 lb

t Samen 1036 lb

t'iaer 1725 132 lb 1168 lb