Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-911*

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "Jn de maent maerte 1727" (03/1727).

Type: Rekening van Frans[ois] vanden Voorde voor werken aan een hofstede van de abdij van Zonnebeke, bewoond door Thomaes Rouze

Beschrijving: Rekening van Frans[ois] vanden Voorde, metselaar, voor zijn arbeid en voor geleverde materialen voor werken op een hofstede, toebehorend aan de abdij van Zonnebeke, en bewoond door Thomaes Rouze.

Tekst

test

Den onderschreuen frans. vanden Voorde Metser van synen style declareert soo hy doet by desen gheurocht te hebben ten Jaere 1727 op de hofstede toebehoorenden Aen de Abdie van zonnebeke bewoont door thomaes rouze ende Js soo hier Naer volght

Jtem op de voorschreuen hofstede gheurocht Jn de maent maerte 1727 ende aldaer gheurocht den tydt van vier daghen tot het verlegghen van den heirt tvoeten aen het huijs ende scheure tWasoenen aen het ouenbeur tbesetten aen de pannen van het ouenbeur ende dat ten Aduenante van seuenthien stuijuers daeghs met den montcost comt tsamen ter somme van - 6:16:0 d Jtem gheleuert drie ondert hermentiers steen ten Aduenante van sesthien stuijuers Jder hondert comt t'samen ter somme van - 4:16:0 d Jtem Noch gheleuert een sack Calck voor ter somme van - 1:10:0 d

Some tsamen xiij lb ij s 0 d

Ontfaen den Jnhout hier vooren van myn dachuren ende Js onderteeckent tmarcq van frans. Vande Voorde