Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-907*

Algemene gegevens

Analytische datum: 23-08-1717

Type: Verklaring door J. van Costenoble dat hij de heerlijkheid van Klerkshove aankocht in naam van en met geld van de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: J. van Costenoble verklaart dat hij het leen van de heerlijkheid van Klerkshove aankocht in naam van de abdij van Zonnebeke, en van de heer Crommelynck, ontvanger van de abdij, het geld ontving om deze aankoop te doen.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-907 wordt gevolgd door BRU-AGSB-Z-907*.

Tekst

Gedeelte van
test
[voorkant]

Den onderschr[euene] declareert dat hij den coop van het Leen hier boven v[er]melt ghedaen heeft voor de abdie van zonnebeke en[de] dat den heere Crommelynck ontfanghere van[de] selve abdie de pennijn[ghen] aen Mij ter hande ghestelt heeft en[de] ghegeven tot t'doen van[de] voorn[omde] bovenschr[euen] betaelijn[ghe] desen 23.en Oughst 1717

J. van Costenoble