Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-905**

Algemene gegevens

Analytische datum: 25-07-1717

Type: Instemming door Pieternelle Joseph Gernie en Pieeter Loegeresme met het testament van wijlen Jan de Masure (zie BRU-AGSB-Z-905*)

Beschrijving: Pieternelle Joseph Gernie en Pieeter Loegeresme? stemmen in met het testament van de overleden Jan de Masure (zie BRU-AGSB-Z-905*), en met wat de pastoor gedaan heeft om te voldoen aan de bepalingen in het testament.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-905** staat na BRU-AGSB-Z-905*.

Tekst

Gedeelte van
test
* [voorkant]

wij onderschreuen aenveerden het testament ten vollen ende met alle de omstandigheden bouen gheschreven ende consenteren in alles dat den heer pastor heeft ghedaen ende sal doen tot het eijndighen van de affairens van de achtergelaeten goederen van den ouerleden Jan de masure desen 25 Julij 1717

Pieternelle joseph gernie

pieeter Loegeresme[?]