Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-894

Algemene gegevens

Analytische datum: 04-10-1716

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "In 9bre ende xbre 1714" (11/1714 en 12/1714); "1716".

Type: Kwijtschrift door J. Veruist aan Hubrecht de Kemele voor de betaling van een levering nagels

Beschrijving: Kwijtschrift door J. Veruist aan Hubrecht de Kemele voor de som van 4 pond 6 denieren parisis, ter betaling van een levering nagels voor een hofstede die toebehoort aan de abt van Zonnebeke, en bewoond wordt door de genoemde de Kemele.

Tekst

test

Ontfaen bij mij onderschreuen vuijttert handt van hubrecht de kemele de somme van vier ponden ses deniers parisis ende dat in volle betaelijnghe ouer Leueringhe van diversche soorten van naghels om de hofstede Competerende sijnne Eerweerde den Abdt van Sonnebeke ende bewoont door den voornomden de kemele In [novem]bre ende [decem]bre 1714 Actum desen 4 [octo]bre 1716

Somme iiij lb vj d

J. Veruist[?] 1716