Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-883**

Algemene gegevens

Analytische datum: 07-12-1715

Type: Instemming door de vicarissen-generaal van Ieper met de ruil van disgrond voorgesteld in BRU-AGSB-Z-883 en BRU-AGSB-Z-883*

Beschrijving: De vicarissen-generaal van het bisdom Ieper stemmen in met het verzoek van de dis van Zonnebeke om een ongeschikt stuk disgrond te Zonnebeke (zie BRU-AGSB-Z-883) te ruilen met een geschikter stuk boomgaard te Langemark (zie BRU-AGSB-Z-883*).

Opmerking: Kopie BRU-AGSB-Z-883*** bevat de tekst van het originele verzoekschrift (BRU-AGSB-Z-883), van de aanvulling (BRU-AGSB-Z-883*) en van de instemming met het verzoek (BRU-AGSB-Z-883**).

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Vicarij generales episcopatus jprensis sede vacante viso libello supplici quo petitur Licentia commitandi terras de quibus supra per presentes consentimus ut proposita Commitatio fiat modo ine-qualitas pretij si quid sit compensetur

datum jn vicariatu die septima mensis decembris anno domini millesimo septingentesimo decimo quinto signatum p.d[?] de Beaufort vic[arius] gen[eralis] J. Sijnesal[?] vi[carius] g[eneralis] de mandato f. J. mathewe secret.

naer collatie accordeert met torigineel door mij onderschreuen

jngetrocken desen 20 Januarij 1716

Fran[ciscu]s vander meersch 1715

test

dit is de copie van het octroij verleent door de heeren vic[aris] gen[eraal] van Jpre tot de verlagijnghe van acht hondert Landts