Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-802(30)

Algemene gegevens

Analytische datum: 19-10-1709

Type: Kwitantie door Denijs De Brier aan de procureur van de abdij van Zonnebeke voor de vergoeding van zijn diensten als expert in het proces tussen de abdij en de pastoor van Beselare

Beschrijving: Kwitantie door Denijs De Brier aan Ghesquiere, voor de som van 17 gulden 18 stuivers 3 dubbels. Voor de kosten van het aanvragen van een paspoort, werd hij reeds vergoed door de heer Cromelinck, dispensier van de abdij van Zonnebeke.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-802(28), -802(29) en -802(30) staan onder elkaar op hetzelfde document. // Alle stukken die zich in het het Fonds Zonnebeke van het Grootseminarie te Brugge onder nummer 802 bevinden, staan met elkaar in verband (dit dossier handelt over het proces tussen de abdij van Zonnebeke en de pastoor van Beselare, betreffende de restauratie van de pastorij van Beselare); het zou onoverzichtelijk worden om vanuit elk stuk 53 linken te leggen naar de andere stukken (onder 'Relaties'); zoek daarom voor gerelateerde documenten naar alle documenten met de 'Broncode' BRU-AGSB-Z-802.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van BRU-AGSB-Z-802

ontfaen vanden seluen ghesquiere seuenthien guldens achthien stuuers drie doubels ter causen alsuooren ende in voldoenijnghe ter causen Jck bem gherestitueert van mijn pasport voor desen van mijn heere Cromelinck dispensier van d'abdie van Sonnebeke in Ipre 19 octob[er] 1709

Denijs De Brier

[24 guldens 17: [...?]9[...?] 41: 19]