Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-802(29)

Algemene gegevens

Analytische datum: 19-10-1709

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "op den 17 deser" (17/10/1709).

Type: Kwitantie door Jan Beeckaert aan de procureur van de abdij van Zonnebeke voor de vergoeding van zijn diensten als expert in het proces tussen de abdij en de pastoor van Beselare

Beschrijving: Kwitantie door Jan Beeckaert aan Ghesquiere (in naam van de abdij van Zonnebeke), voor de som van 17 gulden 18 stuivers 3 dubbels, als vergoeding voor zijn diensten als expert.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-802(28), -802(29) en -802(30) staan onder elkaar op hetzelfde document. // Alle stukken die zich in het het Fonds Zonnebeke van het Grootseminarie te Brugge onder nummer 802 bevinden, staan met elkaar in verband (dit dossier handelt over het proces tussen de abdij van Zonnebeke en de pastoor van Beselare, betreffende de restauratie van de pastorij van Beselare); het zou onoverzichtelijk worden om vanuit elk stuk 53 linken te leggen naar de andere stukken (onder 'Relaties'); zoek daarom voor gerelateerde documenten naar alle documenten met de 'Broncode' BRU-AGSB-Z-802.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van BRU-AGSB-Z-802

[17: 18: 8/5 24:0] ontfaen vande selue ghesquiere betaelende ter ontlastijnghe ende ouer alsuooren seuenthien guldens achthien stuuers drie doubels in voldoenijnghe met de bouenschreuen somme van vierentwintich guldens soo veele Mijne deuoiren ghetaxeert sijn bijde heeren vande bailluage op onse requeste op den 17 deser actum tIpre 19. octobre 1709 Jan beeckaert