Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-802(26)

Algemene gegevens

Analytische datum: 30-09-1709

Type: Kwitantie door A. L'Euesque aan procureur Ghesquiere voor de vergoeding voor het sommeren van de religieuzen van Zonnebeke

Beschrijving: A. L'Euesque verklaart dat hij van procureur Ghesquiere de som van 4 gulden 10 patars ontving voor de sommatie van de religieuzen van de abdij van Zonnebeke, voor de betaling aan de meester-timmerlieden Denis Debrier en Jean Bekaert van de som die vastgesteld werd door het hof te Ieper.

Opmerking: Alle stukken die zich in het het Fonds Zonnebeke van het Grootseminarie te Brugge onder nummer 802 bevinden, staan met elkaar in verband (dit dossier handelt over het proces tussen de abdij van Zonnebeke en de pastoor van Beselare, betreffende de restauratie van de pastorij van Beselare); het zou onoverzichtelijk worden om vanuit elk stuk 53 linken te leggen naar de andere stukken (onder 'Relaties'); zoek daarom voor gerelateerde documenten naar alle documenten met de 'Broncode' BRU-AGSB-Z-802.

Tekst

[VOORLOPIG]

BRU-AGSB-Z-802

receu du procureur ghesquiere la somme de quatre florins dix pattars pour droits de sommation faite a la charge des abbé et religieux de Zonnebeque sur ex[...?]alles obtenues au presidial d'Jpres par denis debrier et Jean bekaert maitres charpentier au recouurement de ce qil sont esté taxée par le conseiller dupuij pour les deuoirs repris ex[...?]kiter ex[...?]alles ce 30 [septem]bre 1709 A. L'Euesque

2: 16 1: 8 4: 4 8

prie hors l'[...?]