Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-802(25)

Algemene gegevens

Analytische datum: 29-09-1709

Type: Brief van A. Cromelynck aan procureur Gesquiere met het verzoek bepaalde documenten toe te vertrouwen aan de griffie van het baljuwschap

Beschrijving: Briefje van A. Cromelynck aan de heer Gesquiere, procureur te Ieper. Cromelynck toont zich verwonderd over het feit dat Gesquiere iets (?) weigert te doen, aangezien er zwaarwichtige redenen zijn om het wel te doen. De abt van Zonnebeke en Cromelynck verzoeken Gesquiere om bepaalde documenten te consigneren ter griffie van het baljuwschap, met de mededeling dat Gesquiere gemakkelijk zelf het schrift zou kunnen veranderen, aangezien een kind het zou kunnen (?)

Opmerking: Alle stukken die zich in het het Fonds Zonnebeke van het Grootseminarie te Brugge onder nummer 802 bevinden, staan met elkaar in verband (dit dossier handelt over het proces tussen de abdij van Zonnebeke en de pastoor van Beselare, betreffende de restauratie van de pastorij van Beselare); het zou onoverzichtelijk worden om vanuit elk stuk 53 linken te leggen naar de andere stukken (onder 'Relaties'); zoek daarom voor gerelateerde documenten naar alle documenten met de 'Broncode' BRU-AGSB-Z-802.

Tekst

[VOORLOPIG]

BRU-AGSB-Z-802

An Myn heer Myn heer gesquiere procureur Tot Ipre

[...] Zonnebe[ke] le 29 [septem]bre 1709

dese verandwoort[?] is oock copie[?] van d'appostille[?] voor du puij

Myn heer

bem verwoondert hoorende vlieder refus desen dient om ten uyttersten groote redenen ons mouerende den heer Abt ende ick versoucken dat gij sult consigneren de wewijsen inde greffie vande bailliage gij cont lichtelick selve veranderen het geschrefte mits een kindt soude connen doen blijve vl[ieder] Otmoed[ighe] dienaer A. Cromelynck

16: 0: 0 5 15: 4: 0