Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-802(20)

Algemene gegevens

Analytische datum: 15-09-1709

Type: Verklaring door A. Crommel[ijnck] betreffende de verplaatsingen van, en de diensten verleend door de experten in het proces tussen de pastoor van Beselare, en de abdij van Zonnebeke en het bestuur van Beselare

Beschrijving: Brief van A. Crommel[ijnck] aan de heer Guesquiere, procureur, waarin hij verklaart dat de experten, baas Beequaert en baas Denijs, op zijn verzoek langs Zonnebeke passeerden om naar Beselare te gaan, omdat de weg gevaarlijk is en de experten niet goed te been. Ook 's avonds werden zij te Zonnebeke ontvangen, op hun eigen verzoek.

Opmerking: Alle stukken die zich in het het Fonds Zonnebeke van het Grootseminarie te Brugge onder nummer 802 bevinden, staan met elkaar in verband (dit dossier handelt over het proces tussen de abdij van Zonnebeke en de pastoor van Beselare, betreffende de restauratie van de pastorij van Beselare); het zou onoverzichtelijk worden om vanuit elk stuk 53 linken te leggen naar de andere stukken (onder 'Relaties'); zoek daarom voor gerelateerde documenten naar alle documenten met de 'Broncode' BRU-AGSB-Z-802.

Tekst

[VOORLOPIG]

BRU-AGSB-Z-802

Zonnebeke den 15 [septem]bre 1709

Myn heer dat de twee baesen gecommen syn door Zonnebeke naer bisselare ten mynnen versoucke is waer, te considereren al Zonnebeke van Jpre tot bisselaere is twee millen de reden was van te commen al Zonnebeke dat den wegh al het hoge seer periculeus is ende ten anderen om hun te geven den cost tot Zonnebeke te considereren dat baes beequaert qualick te gange is om syn siekte van poplexie ende baes denijs oock niet seer wel can gaen sij syn gecommen tot Zonnebeke ten 11 heuren ende ten 12 heuren en half sijn sij gegaen met mij naer bisselare ende hebben aldaer besich geweest tot ten 4 heuren en half als wanneer sij tijt genouch hadden om thuijs te commen maer hebben mij geseijt dat sij qualick te gange waeren dat sij naer Zonnebeke souden commen slapen het gonne hebbe geconsenteert ende hun wel getracteert voorder dat sij noch eens hebben gecommen naer zonnebeke met hun passeport is oock waer maer en hebbe hun niet ontboeden hebbe hun [...?]eerelicke getracteirt b[...?]

M[...?] vl[ieder] etcetera A. Crommel[inck]

BRU-AGSB-Z-802

Myn heer Myn heer guesquiere procureur

Tot Jpre