Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-792*

Algemene gegevens

Analytische datum: 18-01-1711

Type: Vergoeding van de kosten van de taxatie in BRU-AGSB-Z-792

Beschrijving: De kosten voor de taxatie vermeld in BRU-AGSB-Z-792 werden door de dis van Zonnebeke betaald aan de abdij; de dis moest de kosten verhalen op Jacob Ramaut. Een bijkomende notitie vermeld dat de weduwe van Jacob Ramaut deze kosten aan de dis vergoedde.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-792* staat onder BRU-AGSB-Z-792.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

[In de marge:]

dese prijsie is betaelt aende abdie door den Disch van Zonnebeke de welcke den voorseyden Disch moet goet vinden op jacob ramaut. Dese prysie is op gheleijt ende voldaen aenden Disch door de weduwe jacob Ramaut op den 18 januarii 1711 Toorconden daete alsvooren patricius holvoet pastor van Zonnebek[e]

BRU-AGSB-Z-792

prijsie ende ghetal van boomen opde landen van het jaerghetyde heer aquilinus crommelynck ende van syn suster