Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-792

Algemene gegevens

Analytische datum: 13-12-1706

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1706".

Type: Taxatie door de gezworen taxeerder van de Zaal en kasselrij van Ieper van de bomen op een stuk grond te Zonnebeke bij een wisseling van pachter

Beschrijving: G. Bouten, gezworen taxeerder van de Zaal en kasselrij van Ieper, taxeerde op vraag van meester Aquilinus Crommelynck, dispensier en ontvanger van de abdij van Zonnebeke en afgaande pachter, en Jacob Ramout als aankomende pachter, de bomen op grond te Zonnebeke. Hij schat de gezamenlijke waarde op 53 pond 10 schelling.

Opmerking: Kopie.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Copie

Vpden 13 [decem]bre 1706 was bij mij onderschreven ghesworen pryser der Saele ende casselrie van ipre ghedaen prysie ten versoucke van heer ende meester aquilinus Crommelynck dispensier ende ontfangher van d'abdie van Zonnebeke als afscheydende van dies ende jacob Ramout aencommende pachter ende overnemer ter ander soo volght

Alvooren de taillie van houtte inde west haeghen met snouck vande opgaende plantsoenen ende tronckboomen aldaer ordinaire staende aen twee paertien lants alsnu competerende aenden Disch van Zonnebeke gheleghen inden west houck der selve prochie respectivelick ghenaemt [de taillie van houtte in dese prysie bedraeght 41 lb 12 s [...?] de naervette 11 lb 18 s [...?]] t'cattestick ende t langhestick toe dies de baete vande naervette up 3: 1: 20 roeden in coorenstoppel van duijvemes aldaer ende op een paertie ghenaemt t'destelstick tsaemen gheextimeert ter somme van 53 lb 10 s 0 d aldus dese prysie ghedaen ten daghe ende versoucke alsvooren ter presentie ende te kennen gegeven vanden voorseyden Ramaut toorconden als Deelsman ende was onderteekent G. Boutten 1706

test

prijsie ende ghetal van boomen opde landen van het jaerghetyde heer aquilinus crommelynck ende van syn suster