Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-776***

Algemene gegevens

Analytische datum: 19-11-1704

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "den 18 9bre 1704" (18/11/1704).

Type: Kwitantie door de pastoor van Zonnebeke aan Guillielmus Piers, voor het bedrag nodig voor zijn jaargetijde in de kerk van Zonnebeke

Beschrijving: Patricius Holvoet, pastoor van Zonnebeke, verklaart dat hij van de heer Guillielmus Piers, prior van Zonnebeke, de som van 18 pond parisis ontving, voor het doen van zijn jaargetijde.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-776*** werd bevestigd aan BRU-AGSB-Z-776, 776* en 776**.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Den onderschreven kendt soo hij doet bij desen ontfaen te hebben van heer Guillielmus piers prior van sonnebeke de somme van achthien ponden parisis tot het volcommen van eenighe oncosten noodigh tot den effekt van sijn jaerghetijde door hem ghefondert den 18 [novem]bre 1704 Toirconden desen 19 [novem]bre 1704

patricius holvoet pastor van sonnebeke