Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-777***

Algemene gegevens

Analytische datum: 20-08-1704

Type: Bevestiging door Jan de Soffere dat hij de abt van Zonnebeke de tabakstiende zal betalen

Beschrijving: Jan de Soffere verklaart zich akkoord om voor zijn tabaksveld de tiende van 24 schellingen parisis te betalen.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-777*** staat na BRU-AGSB-Z-777**.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Jan de Soffere is van ghelycken gheaccordeert ten daeghe als vooren ouer de plantaige van ontrent vightigh lants voor de somme van vierentwintigh schele parisis in teecken der waerheyt oock onderteeckent daete als bouen

Jan de soffere

test

accoort nopende de toebackthiende met diuersche persoonen in Nieukercke

Anno 1704