Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-777**

Algemene gegevens

Analytische datum: 20-08-1704

Type: Bevestiging door Hubreght Seynaeue dat hij de abt van Zonnebeke de tabakstiende zal betalen

Beschrijving: Hubreght Seynaeue verklaart zich akkoord om voor zijn tabaksveld de tiende van 2 pond parisis te betalen.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-777** staat na BRU-AGSB-Z-777*.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

hubreght seynaeue is van ghelycken gheaccordeert ten daeghe als vooren ouer de plantaige van ontrent de hondert vightigh lants smalle thiende voor twee ponden parisis in teecken der waerheyt oock onderteeckent als bouen

hubrecht seynaue

test

accoort nopende de toebackthiende met diuersche persoonen in Nieukercke

Anno 1704