Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-779

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd. // Bijiomende dateringen: "tsedert Lichtmisse 1696" (02/02/1696); "tjaer 1697"; "tjaer 1698"; "tjaer 1699"; "tjaer 1700"; "tjaer 1701"; "tjaer 1702"; "tjaer 1703"; "tjaer 1704".

Type: Overzicht van de achterstallige heerlijke renten van de erfgenamen van Pauwels Ghesquiere aan de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: Overzicht van de heerlijke renten die de erfgenamen van Pauwels Ghesquiere de abdij nog schuldig zijn, sinds Lichtmis 1696.

Tekst

test
[voorkant]

dhoirs van pauwels ghesquiere ghelden en[de] sijn debet aen dabdie van sonnebeke Jaerelicx ouer heerelicke rente xj francquaert en[de] 1/36 deel francq[uaer]t euene en[de] iiij s iiij d p[ennin]c rente v[er]achtert tsedert Lichtmisse 1696 comt ouer de Jaeren tsedert v[er]schenen soo volgt

Aluooren ouer de hauerrente van tjaer 1697 volghens den los [in] lb: s: d [hier geen jaar] _ 7: 4: 3 van tjaer 1698 _ 8: 9: 8 van tjaer 1699 _ 9: 10: 11 van tjaer 1700 _ 7: 5: 8 1/2 van tjaer 1701 _ 6: 4: 6 1/2 van tjaer 1702 _ 5: 10: 10 van tjaer 1703 _ 5: 1: 10 en[de] van tjaer 1704 bij protesta[ti]e als tvoorgaen[de] _ 5: 1: 10 Jtem ouer acht Jaren p[ennin]c rente ten ad[uenan]te alsuooren _ 1: 14: 8 _________________________________________________________________________ 56: 4: 3

S[omm]a Tsamen lvj lb iiij s iij d

Solvit den dispensier

test
[achterkant]

Replicate[?] van Wicarts bosch