Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-781*

Algemene gegevens

Analytische datum: 28-03-1704

Type: Kwitantie door A. Laga aan de dispensier van de abdij van Zonnebeke, voor het bedrag vermeld in BRU-AGSB-Z-781

Beschrijving: Kwitantie door A. Laga aan Aquilijns Crommelynck, dispensier van de abdij van Zonnebeke, voor het bedrag vermeld in de rekening in BRU-AGSB-Z-781.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-781* staat onder BRU-AGSB-Z-781 geschreven.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van BRU-AGSB-Z-781

ontfan het Jnhouden desen vanden heer despencier van dAbdie van Sonnebeque bij naemen Aquilijns Crommelynck gheuende[?] aen hem volle succutelt[?] sulcker presoen Jn dese Handen te keruen[?] naer sijn gheliefte deser 28 maerte 1704 toorconden A. Laga