Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-781

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd.

Type: Rekening door de baljuw van Zonnebeke aan de dispensier van de abdij van Zonnebeke voor kosten bij de koop van grond te Zonnebeke

Beschrijving: Alexander Laga, baljuw van Zonnebeke, geeft een overzicht van de bijkomende kosten (niet de principale koopsom, maar de kosten van schrijven, teerkosten, …) bij gelegenheid van de koop van 11 gemeten 2 lijnen en 77 roeden grond te Zonnebeke, door de dispensier van de abdij van Zonnebeke, van de erfgenamen van Pa[uwels] Gesquire.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-781* staat onder BRU-AGSB-Z-781 geschreven.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Memorie van het debours gedaen door Alexander laga baillieu vande prochie van Zonnebeke vanden coop van elf gemeten 2 lynnen 77 roen Lants gelegen inde prochie ende heerlicheyt van Zonnebeke door last vanden heer dispensier vande Abdije van Zonnebeke ten profytte van [...?] iegens d'hoirs pa[uwels] gesquire

Alvooren gegeven an gesquire conforme den coop brief - 43: 1: 10 Item gegeven voor godtspennink ende het gereet - 2: 4: 8 Item over de teere - 1: 4: 9 Item an godtschalk den notaris van het schrijven vanden coop brief - 0: 6: 4 Item over het schrijven vande copie vande conditien - 0: 3: 0 Item over het geven van het supperadbondant dat moet gegeven syn - 0: 10: 0

Somme t'samen – 47: 10: 7