Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-790

Algemene gegevens

Analytische datum: 25-11-1706

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd; de gift vond plaats op 25/11/1706; mogelijk werd dit overzicht van verscheidene kosten opgesteld op dezelfde dag, maar dat kan ook enige tijd nadien gebeurd zijn; 25/11/1706 is dus de terminus post quem.

Type: Overzicht van verscheidene kosten voor juridische handelingen naar aanleiding van de gift van jonkvrouw Crommelijnck aan de dis van Zonnebeke

Beschrijving: Overzicht van verscheidene kosten voor juridische handelingen naar aanleiding van de gift van jonkvrouw Crommelijnck aan de dis van Zonnebeke.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Specificatie vande wettelicke rechten int doen vande erfuenisse ghifte in proffijtte vanden disch van zonnebeke gedaen door jonckvrauwe crommelijnck pass├ę den 25.en [novem]bre 1706

Aluooren trecht vande erfuenisse ende onteruenisse - 2: 2: 0 ouer de kennisse vande procuratie - 1: 1: 0 Amman tbedienen procuratie - 0: 12: 0 acte greffier - 1: 4: 0 ouer de registrature - 2: 0: 0 ouer trecht van tstellen ter hoofde vijf partien - 1: 10: 0 ouer trecht vande erfbrief in parchemijne - 4: 0: 0 ______________________ - 12: 9: 0

test

Monsieur