Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-791****

Algemene gegevens

Analytische datum: 01-08-1727

Type: Schenking door Acquilinus Crommelijnck van 20 pond groten aan de dis van Zonnebeke, voor broodbedelingen bij zijn jaargetijde

Beschrijving: Franciscus Borreman, pastoor en 'directeur' van de dis van Zonnebeke, en Jacobus Gomaere, dismeester te Zonnebeke, verklaren dat de dis van Acquilinus Crommelijnck de som van 20 ponden groten ontving. Deze som zal gebruikt worden om na het overlijden van de genoemde Crommelijnck jaarlijks op de dag van zijn jaargetijde brood te delen aan de armen.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-791 bevat de tekst van BRU-AGSB-Z-791* - die op zijn beurt BRU-AGSB-Z-791** overneemt - en de tekst van BRU-AGSB-Z-791***; BRU-AGSB-Z-791**** werd later toegevoegd aan het document.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

de post desen eersten oust 1727 de onderschreuen franciscus borreman pastor ende directeur van den disch van de prochie van zonnebeke mitsgaders Jacobus gomaere dischmeester van den seluen disch van zonnebeke kennen mits desen ontfanghen te hebben ten profijte van den disch van de prochie van Zonnebeke van d'heer acquilinus crommelijnck religieus van de abdije van Zonnebeke van sijn depositum met agreatie ende consent van sijnen ouersten den seer eerweerden heer patricius holvoet abt ende heere van Zonnebeke de somme van twintigh ponden groote vlaems met obligatie door den disch te deelen aen de aerme menschen van den voornomden disch van de prochie van Zonnebeke Jder Jar naer het ouerlijden van den voorseijden acquilinus crommelijnck op den dagh van het voorghemelde iaerghetijde een rasiere coorne verandert in broot

franciscus borreman pastor van Zonnebeke agierende voor den disch van aldaer

Jacobus gomaere dischmeester

Vidi et Approbo Patricius holvoet Abt ende heere van Zonnebeke