Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-765

Algemene gegevens

Analytische datum: 26-01-1704

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1704".

Type: Kwitantie door J.B. Vander Meersch aan Allexander Lagae voor kosten bij diens koop van grond te Zonnebeke

Beschrijving: J.B. Vander Meersch verklaart dat hij van heer Allexander Lagae het geld ontvangen heeft dat deze nog schuldig was voor allerlei diensten in verband met de koop van grond te Zonnebeke door de genoemde Lagae.

Opmerking: Onder de tekst staat nog een aanvulling in een ander handschrift.

Tekst

test
[voorkant]

Ontfaen van S[ieu]r allex[ande]r Lagae twee ponde[n] vier schellijn[ghen] acht grooten vl[aem]s over den godtspennijnck t'drucke[n] bestelle[n] ende publicieren van[de] attache[n] tstelle[n] vande [...?]udile[n] en[de] taere[n] vande[n] Clincker besproken op de v[er]coopijn[ghe] van elf gemete[n] 77 R[oeden] Lants in Zonnebeke hedent v[er]coght ten weezerije en[de] wannof den sel[ven] Lagae cooper bedegen is actum dese[n] xxvj.e ja[nua]rij 1704 Toor[conde]n

J.B. VanderMeersch 1704

het greedt met de so[mm]e prinssipael is nog gherembourssert pieter de [saere/suere?]

test
[achterkant]

[rekensommetje niet overgenomen]