Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-273

Algemene gegevens

Type: Verweer door een aantal parochianen van Hooglede tegen de claim van de abdij van Zonnebeke dat een stuk grond te Hooglede door de abdij juridisch 'afgewonnen' werd

Beschrijving: Antwoord van Willem Spise en andere parochianen van Hooglede (verweerders) tegen de eisen van de abdij van Zonnebeke: de abdij zegt dat ze een stuk grond te Zonnebeke 'afgewonnen' heeft voor de wet van Zonnebeke; de verweerders antwoorden hierop dat deze afwinning niet rechtsgeldig is, omdat de grond te Hooglede onder de heer (graaf?) valt, en niet onder de jurisdictie van Zonnebeke.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Andworde van willem spise ende Andre prochianen van hooglede Jeghen mine[?] heren de Religieusen abd ende conuent van zinnebeke heesschers

De verwerers pretenderen[?] ten fijne dat de commissie[?] bijden heesschers vercreghen wederRoupen zyn ende voort de heesschers niet ontfanghelyk wesende ende quite[?] [cause/canse?] hebbende Ende zullen de verwerers[?] van hueren heessche gheabsoluiert ende ontsleghen zyn[?] wel behouden Jn die de vorseyde heesschers hel[...?] oft hou[...?] lande wat heesschen willen dat zit den byden wet van hoghelede dys dat den gront[?] gheleghen es ende al[...?] heesch van costen

Ende omme hier toe te commene zegghen dat zo wanneer eeneghen preiudicie oft Afwinninghe bij yemende ghedaen es voor eenen die daerof gheen kenesse en heeft En mach den afwinnere niet proffiteren noch ooc Andren preiudicyeren[?]

Dit ghepresupponiert es waer tland ende den gront daervp de zelue heesschers mainteneren afwinninghe ghedaen hebbende by huerer wet van zinnebeke es gheleghen te hoghelede onder de Jurisdictie van min gheduchten here naer also es de vorseyde preiudicie ende afwinninghe negheen ende als ghedaen by non Juge

Actum den xiij.en Jn lauwe[?] xcvj daervp de hesschers dach en[?] Ripli[...?] ghe[...?]t was te viij daghen