Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-715

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd (vermoedelijk een onafgewerkte kladversie).

Type: Voordracht door de abt van Zonnebeke aan de bisschop van Ieper van drie kloosterlingen van Zonnebeke voor de wijding tot subdiaken

Beschrijving: Voordracht door abt Johannes Baptista de Vos van Zonnebeke aan bisschop Guilielmus del Vaulx van Ieper, van de broeders Melchior Larmuseau alias Johannes Baptista, Leopoldus Josephus Patritius van Elslande alias Carolus Ignatius Philippus en Gregorius van Dommele alias Petrus Jacobus voor de wijding tot subdiaken.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

jllustrissimo ac Reuerendissimo Domino, Domino guilielmo del vaulx Episcopo jprensi: johannes baptista de vos abbas Monasterij Beate Marie virginis de Sonnebeke ordinis canonicorum regularium Sancti Augustini Diecesis jprensis Reuerentiam honorem et obedientiam

ad Sacrum subdiaconatus ordinem, fratres Melchiorem larmuseau alias Johannem baptistam leopoldum josephum patritium van elslande alias carolum ignatium philippum gregorium van dommele alias petrum jacobum acolithos religiosos nostros professos etate litteratura et moribus vti considimus idoneos jllustrissime sue gratie preten- tandos duximus et harum serie presentamus obnixe rogantes quatenus prefatis fratribus dictum ordinem cum dispensatione seu mensium intersti[...?] ad quotidianum altaris nostri obsequium conferre dignetur actum in abbatia nostra die