Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-742

Algemene gegevens

Analytische datum: 03-10-1701

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1701".

Type: Overzicht van de bomen die bij het aflopen van zijn pacht samen met de pachtgrond door Jan Deboutte worden overgedragen aan de dis van Zonnebeke

Beschrijving: Overzicht van de bomen op het stuk grond dat Jan Deboutte filius Woultre in pacht hield van de dis van Zonnebeke. Nu zijn pacht afloopt, worden de bomen overgedragen aan de dis, ter voldoening van openstaande schulden.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Daer Compiteert an Jan deboutte filius Woultre opde vijf lijnen dischlandt vanden disch van Sonnebeke 40 Jonghe Abeelen ghenomen an 16 s t Jaer es - 32: 0: 0 £ parisis

Jtem thien Jonghe Jepen ende eecken plantsoen saeden soo dobbel als eijnckel a 3 s t Jaer es - 1: 10: 0 [...?]

Jtem degroene taillie van houtte rondtsomme deselue partie bedraecht - 7: 5: 0

Jtem een Lyne naer nette van cooren van mers naer Lenten bedraecht - 1: 13: 8 [...?] ____________________________ 42: 8

visa

Tsamen xlij lb viij s

alle twelcke Jck anden voornomden disch ouerLeuere op tgonne Jck schuldich bem soo van pachten als andersijnts desen iijen [octo]bre 1701 mij Toorconden

Jan de boutte 1701

test

prisie vande boomen staende op het haenhof ten afscheijde van jan de boutte overghenomen vanden disch