Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-741

Algemene gegevens

Analytische datum: 08-07-1710

Type: Volmacht door de abt van Zonnebeke aan de dispensier van de abdij om de rekeningen van de kerkfabriek en dis van Roeselare te gaan afhoren

Beschrijving: A. vande Weerde, abt van Zonnebeke, geeft Aquilinus Crommelynck, religieus en dispensier van de abdij, volmacht om de rekeningen van de kerkfabriek en de dis van Roeselare te gaan afhoren, en goed te keuren.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Wij onderschreven hebben gecommitteert soo wij committeren bij desen den persoon van heer Aquilinus crommelynck religieus ende dispensier van d'abdije van sonnebeke tot het aenhooren van de rekenijngen van de kercke ende disch van rousselaere besoigneren over d'affairens concernerende de selve, ende teeckenen conforme de voorgaende vsantie, beloovende al t'gone hij dies aengaende sal hebben gedaen te houden voor goet, vast ende van weerden. actum in de voormelde abdije desen 8.en iulij 1710

A. vande weerde abbas sinnebec[ensis]

test

op den 9 Julij 1710 gehoort ende geteekent 4 rekenyngen vande kercke ende 4 Rekenyngen vande disch voor de bailliu van Rousselare doorden dispensier Crommelyngk