Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-746

Algemene gegevens

Analytische datum: 21-10-1701

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd; de enige datum in het stuk gebruiken we als terminus post quem (21/10/1701).

Type: Tabel voor de verdeling van de opbrengsten van de tiende van Roeselare onder de tiendenheffers

Beschrijving: Tabel op de opbrengsten van de tiende van Roeselare te verdelen onder de medetiendenheffers, met name het kapittel van Sint-Pieter te Rijsel, de abdij van Zonnebeke en de kapelaan van het Heilig Kruis; zij werd opgesteld op basis van de verdeling afgesproken op 21/10/1701.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Tableau Pour Faire Les Repartitions Des Fruix de la Charge Des Codecimateurs De la Dime De Rolers suivant la Repartition faite le 21.e [octo]bre 1701 et signée par messieurs P.J. De Lannoij, f. jngellart Deputes Du Chapitre De Saint pierre de Lille, A. Crommelijnck oeconome de L'abbaïe De Zonnebeke, Et C. M. niquet Receveur du Dit Chapitre; ou dans la somme de 1949 florins les Codecimateurs ont paijés Comme s'ensuit.

Messieurs Du Chapitre f 1033: 0: 0 L'abbaïe De Zonnebeke 700: 0: 0 Le Chapelain De Saint croix 216: 0: 0 _______________________________ f 1949: 0: 0

Le Chapitre - L'abb[aye] De Zonnebeke - Le Chappelain

[kolommen getallen niet overgenomen]