Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-756

Algemene gegevens

Analytische datum: 10-04-1642

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "tot ende met de lichmesse xvjC tweenveertich" (02/02/1642); "1642".

Type: Overeenkomst tussen de abdij van Zonnebeke en de kerk van Beselare betreffende de betaling van een rente ten laste van de abdij en ten profijte van de kerk

Beschrijving: Pieter Belettere, ontvanger van de kerk van Beselare, en Huibert Wijkaers, dispensier van de abdij van Zonnebeke, komen tot een overeenkomst betreffende een rente van 6 schellingen 4 penningen parisis, die de abdij de kerk jaarlijks schuldig is. De achterstallige rente werd betaald, en de abdij belooft deze rente voortaan getrouw te betalen

Tekst

test
[voorkant]

Heden des[en] x.e[n] van april 1642 v[er]acordeert Pieter belettere ontfanghere van[de] kercke van Becelaere met aduise van mijn heere de[n] pastoor ter eendere Jeghens mijn Heere Huibert Wijkaers relig[ie]us vant cloostere te sonnebeke hem presenteren[de] en[de] sterck maken[de] ouer mijn heere den abt vant selue cloostere ter andere en[de] dat ouer vele djuersche Jaere[n] v[er]loop van een rentgien van ses schele vier [doostreept: schele] pene paer[isis]e vj Jaere diet selue cloostere Jaerelix gelt an[de] voorn[omde] kercke en[de] dat Tot en[de] met de lichmesse xvjC tweenveer- tich voor welcke alle voorgaen[de] Jaere[n] v[er]loop vant selue rentgin de[n] voorseyde[n] Heere Huibert ouer de[n] selue[n] heere abt #

  1. kent v[er]acordeert te wes[en] voor de so[m]me van acht pont paer[isis]e te betaele[n] an[de] selue kercke thalle[n] tyde[n] dies v[er]socht sijnde mitsgaders daer en boue[n] van[de] voorsejde lichmesse voort te betaele[n] alle Jaere an[de] voorn[omde] kercke het inhoude[n] van tselue rentgin sonder gee[n] [woord doorstreept] dispute[n] daer teghe[n] te doene in teeke[n] der waerhejt es djt bi de[n] selue[n] heere Hubert en[de] Pieter belettere ondertee- kent present de[n] voorn[omden] pastoor te[n] daege en[de] Jaere bouenschreue[n] toorcond[en]

H. Wicaertz Dispensier

Pieter belettere 1642