Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-761

Algemene gegevens

Analytische datum: 04-04-1703

Type: Voordracht door de abt van Zonnebeke aan de bisschop van Ieper van 3 religieuzen uit de abdij voor de diakenwijding

Beschrijving: Ambrosius vande Weerde, abt van Zonnebeke, draagt drie subdiakens van zijn abdij - Albinus van Rouuroij, Gregorius Nijpe en Franciscus Borreman - voor aan Martinus de Ratabon, bisschop van Ieper, opdat zij toegelaten zouden worden tot de diakenwijding. Hij acht hen daartoe geschikt.

Opmerking: Kopie.

Tekst

test
[voorkant]

[In de linkermarge:]

Copia

Jllustrissimo ac Reuerendissimo in Chr[ist]o patri Domino Martino de Ratabon Episcopo Jprensi Ambrosius van[der] weerde Abbas B[ea]tae Mariae de Sonnebeke Ordinis Canonicorum Regularium S[anc]ti Augustini Dioecesis Jprensis reuerentiam honorem et obedientiam

Ad sacrum Diaconatus Ordinem f[rat]res Albinum van Rouuroij Gregorium nijpe[?] et franciscum Borreman Religiosos n[ost]ros professos ac subdiaconos aetate Literatura moribus ad eundem Ordinem vti confidimus idoneos Reuerendissimos ac Jllustrissimos v[estr]os Gratia praesentandos duximus et harum serie [woorden doorstreept] praesentamus obnixe rogantes vt praefatis fratribus praedictum Ordinem conferre dignemini pro quo impetrando seruarunt requisita Jnterstitia Actum in praefata Abbatia sub consueto n[ost]ro sigillo hac 4.ta die Aprilis 1703

Signatum erat

Ambrosius Abbas B[ea]tae Mariae de Sonnebeke

test
[achterkant]

admissio fratrum ad Ordinem Diaconatus Ap[rilis] 1703 Rev[?]