Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-699

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Het document is niet gedateerd; het gaat hier wellicht om een kladversie.

Type: Voordracht door de abt van Zonnebeke aan de vicarissen-generaal van het bisdom Ieper van Franciscus Jansoone als pastoor van Zonnebeke

Beschrijving: Melchior Dauid, abt van Zonnebeke, draagt Franciscus Jansoone, religieus van de abdij, voor bij de vicarissen-generaal van het bisdom Ieper als pastoor van Zonnebeke.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Reuerendis admodum ac Amplissimis Dominis Vicarijs Generalibus Episcopatus Iprensis vacantis Melchior Dauid Abbas monasterij Beate Marie de sonnebeke Ordinis Canonicarum Regularium Sancti Augustini diecesis Jprensis Obedientiam Reuerentiam et honorem.

Dominum Franciscum Jansoone religiosum nostrum # Sacerdotem Amplissi[...?]s D[ominis] vostris ad confessiones audiendas ceteraque officia pastoralia In hac parochia nostra examinandum presentauit ob[...?] rogantes quatenus eidem probitate et litteratura vti con- fidimus idoneo licentiam concedere dignentur predicta officia obeundi datum in prefato nostro monasterio die etc[etera] sub sigillo nostro et signatura

  1. dei verbum predicandi

M. Dauid Abbas etc[etera]

bonis[?] zigilli[?]

test

Presentatio ad officia pasto- ralia etc[etera]