Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-137bis

Algemene gegevens

Analytische datum: 07-04-1464

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "Datum anno domini millesimo quadringentesimo Quinquagesimo octauo feria quinta post festum decollationis beati Johannis baptiste" (woensdag 30/08/1458).

Type: Uitspraak door de officiaal van Terwaan in het geschil tussen de parochianen van Zonnebeke en de abdij, betreffende de toegang tot en het gebruik van bepaalde delen van de kerk van Zonnebeke, in het voordeel van de parochianen

Beschrijving: Een geschil tussen de kerkmeesters, parochianen en inwoners van Zonnebeke - de eisers - en de abdij van Zonnebeke - de verweerders - wordt voor de officiaal van Terwaan gebracht. Het betreft het gebruik van de kerk van Zonnebeke voor parochiale doeleinden. Voor de abdij gesticht werd, werd de bestaande kerk immers gebruikt voor alle missen. Na de stichting van de abdij, werd deze verenigd met de parochiekerk, zodat alles in handen kwam van de abdij, inclusief de inkomsten (zoals ook elders gebeurde). Een kapel met altaar (afgescheiden van de clausuur en het koor) zou dienstdoen als parochie-altaar, een kanunnik werd aangesteld als pastoor, en de abt verplichtte zich ertoe bepaalde missen te laten uitvoeren, en bepaalde sacramenten te laten toedienen. Bovendien kregen de parochianen toegang tot de toren en de klokken. Hiervoor ontving de abdij van de parochianen jaarlijks 20 pond grote. Volgens de eisers houdt de abdij zich niet langer aan de overeenkomst: zij houdt immers de poort tussen de kerk en de kloostergang gesloten, alhoewel die vroeger door de parochianen vrijelijk gebruikt kon worden; hetzelfde geldt voor de klokkentoren, en dit tot groot nadeel van de gemeente. De eisers vroegen dus aan de officiaal van Terwaan, dat hij de verweerders ertoe zou veroordelen om het voorbeeld te volgen van omliggende plaatsen, waar wel een goede samenwerking is tussen abdij/klooster en parochianen. De eisers staafden hun beweringen met getuigen en geschriften. In zijn definitieve uitspraak stelt de officiaal de eisers in het gelijk.

Tekst