Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-230**

Algemene gegevens

Analytische datum: 14-11-1560

Type: Lossing door de abt van Zonnebeke van een rente ten last van de abdij op het goed Ter Claert in Neerwaasten

Beschrijving: J. Calin, abt en heer van Zonnebeke, lost de rente genoemd in BRU-AGSB-Z-230, bezet op het abdijgoed Ter Claert in Neerwaasten.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Ghelost dese bouenghenomde bij mij J. Calin Abdt ende Heere van zunnebeke desen xiiijen Nouembris tzestich Sdaeghs naer Sinte brictius dach de pennijnck zesthiene bedraghende bij Jare .xvj. £ grooten vp ons goedt ghenaemt ter Claerdt in nederwaestene

test

J. De Hazerre

BRU-AGSB-Z-230

wastene

Littera Redempti[...?] redditus cum quitantia nostre Terre Wastinensis anno 1560