Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-156bis

Algemene gegevens

Analytische datum: 21-08-1490

Type: Bevel door de aartsdiaken van Henegouwen aan de abt van Zonnebeke betreffende de uitbetaling van het jaarlijkse pensioen van Eligius, voormalig abt van Zonnebeke

Beschrijving: Document van Johannes Ginock, aartsdiaken van Henegouwen, en bijzonder afgevaardigde door de Heilige Stoel, aan Johannes de Spina, abt van Zonnebeke, en diens opvolgers: Ginock inspecteerde een pauselijke bulle, die hem door Eligius, voormalig abt van Zonnebeke getoond werd. De tekst werd integraal overgenomen. In de bulle aanvaardt paus Innocentius VIII het ontslag van Eligius als abt van Zonnebeke en wordt Eligius een pensioen van 20 pond groten Vlaamse munt per jaar toegekend uit de inkomsten van de abdij [zie BRU-AGSB-Z-156]. Ook de tekst van het document waardoor paus Innocentius VIII Johannes de Spina aanstelt als de opvolger van Eligius als abt van Zonnebeke, werd integraal overgenomen [zie BRU-AGSB-Z-157*]. Op basis van deze documenten, waarschuwt Ginock eenieder deze bepalingen te gehoorzamen, en het toegekende pensioen uit te keren zoals vastgesteld werd. Wie zich hiertegen verzet, riskeert een kerkelijke censuur [+ verdere bepalingen betreffende de modaliteiten van de betaling].

Opmerking: BRU-AGSB-Z-156bis neemt de tekst van de oorkonden BRU-AGSB-Z-156 en het origineel van BRU-AGSB-Z-157* integraal over; voor de eigennamen, instellingen en plaatsnamen in die teksten, zie daar.

Tekst