Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-157

Algemene gegevens

Analytische datum: 27-10-1490

Type: Uitvoering door de proost van Sint-Maarten van Ieper van het pauselijk bevel om Johannes de Spina aan te stellen als nieuwe abt van Zonnebeke

Beschrijving: Clemens, proost van het kapittel van Sint-Maarten te Ieper, is op pauselijk gezag uitvoerder van de bepalingen in een pauselijke bulle, waarvan de tekst integraal wordt overgenomen [zie BRU-AGSB-Z-157*], en waarin Johannes de Spina door de paus aangesteld wordt als de vervanger van Eligius als abt van Zonnebeke. Clemens stelt de genoemde Johannes - die hij geschikt acht voor de positie - in het bezit van het abbatiaat, en maant eenieder om te gehoorzamen aan het pauselijke bevel, op straffe van kerkelijke censuren [+ bijkomende modaliteiten van de aanstelling].

Tekst