Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-262*******

Algemene gegevens

Analytische datum: 20-02-1589

Type: Kwitantie door Laureyns Charlet aan Antheunes Vlamynck, die in naam van de abt betaalde voor schoenen die aan de abdij van Zonnebeke geleverd werden

Beschrijving: Laureyns Charlet, schoenmaker, verklaart dat hij door meester Antheunes Vlamynck, in naam van de abt van Zonnebeke, 24 gulden betaald werd voor schoenen die hij geleverd had aan de abt en zijn familie.

Opmerking: Document BRU-AGSB-Z-262 bestaat uit een aantal kwitanties; omdat elk van deze kwitanties gedateerd werd, worden zij als aparte records opgenomen in de databank ( BRU-AGSB-Z-262*, **, ***, ****, *****, ******, *******, ********).

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Jc Laureyns Charlet schoenmakere kenne ontfaen te hebbene van Meester antheunes Vlamynck betalende ouer myn heere den Prelaet van Sunnebeke de somme van vierendetwyntich guldens van leuerijnghe van schoens voor hem ende syn familie totten dach van heden in vulle betalynghe torconde mynen naem hier onder ghestelt desen twyntichten van sporkel xv.C neghenentachtentich

bij mij Lauwerins chaerlet