Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-262******

Algemene gegevens

Analytische datum: 20-02-1589

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1589".

Type: Kwitantie door Jooris Masseau aan Anthonis Vlamijnck die in naam van de abt van Zonnebeke betaalde voor bier dat geleverd werd aan de abdij

Beschrijving: Jooris Masseau verklaart dat meester Anthonis Vlamijnck hem volledig vergoed heeft voor het bier dat door Jooris geleverd werd aan de abdij van Zonnebeke; Vlamijnck deed dit in naam van de abt.

Opmerking: Document BRU-AGSB-Z-262 bestaat uit een aantal kwitanties; omdat elk van deze kwitanties gedateerd werd, worden zij als aparte records opgenomen in de databank ( BRU-AGSB-Z-262*, **, ***, ****, *****, ******, *******, ********).

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Ontfaen by my Jooris masseau van meester Anthonis vlamijnck betaelende ouer mijn heere den prelaedt van zillebeke de somme van een hondert zeuenentwintich pondt parisis Ouer de wulle betaelijnghe van Leuerijnghe van biere bij mij an mijn voornomde heere den prelaedt gheleuert totter date van desen Torconde mij desen xx.en februarij xv.C neghenentachtentich

Masseau 1589