Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-262****

Algemene gegevens

Analytische datum: 18-02-1589

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "2a septembris 1588" (02/09/1588); "a dicta 2a die septembris 88 vsque ad decimam octauam presentis mensis februarij" (02/09/1588 en 18/02/1589).

Type: Kwitantie door de kapelanen van Ieper aan de aartsdiaken voor de aflossing - in naam van de abdij van Zonnebeke - van een rente ten laste van die abdij

Beschrijving: J. Carpentier verklaart dat de aartsdiaken in naam van de abt van Zonnebeke 380 gulden 4 stuivers betaalde aan de kapelanen van de kerk van Ieper, in aflossing van een jaarlijkse rente van 24 gulden, die de abt schuldig was aan de kapelanen. Ook betaalde hij voor achterstallige renten. De rentebrief werd gecasseerd.

Opmerking: Document BRU-AGSB-Z-262 bestaat uit een aantal kwitanties; omdat elk van deze kwitanties gedateerd werd, worden zij als aparte records opgenomen in de databank ( BRU-AGSB-Z-262*, **, ***, ****, *****, ******, *******, ********).

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Die decima octaua mensis february 89. Dominus Archidiaconus nomine Prelati de zunnebeke numerauit Capellanis Ecclesie Iprensis trecentos octoginta florenos quatuor florenos jn redemptionem reditus annui viginti quatuor florenorum redimibilis denario decimosexto quem dictus Prelatus cum suo monasterio ijsdem Capellanis debet Jtem numerauit ijsdem pro decursu vnius anni cessi 2.a septembris 1588 viginti quattuor florenos Jtem vnacum[?] florenos et quatuor stuferos pro decursu ad ratam temporis a dicta 2.a die septembris 88 vsque ad decimam octauam presentis mensis februarij Simul numerauit quadringentas nouemdecim libras quaturo solidos turonensis Quibus mediantibus prefati capellani capitulariter dictum reditum cassantur[?] et recognitionis ac hypothecationis[?] litteras cassatas prefato domino Archidiacono tradiderant Actum die et anno quibus supra Teste

Ad mandatum Dominorum de Capitulo Iprensi

J. Carpentier not[arius] [...?] secret[arius]