Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-262***

Algemene gegevens

Analytische datum: 18-01-1589

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "secunde nouembris xv.C octogesimo octauo" (02/11/1588); "in feste purificationis proximo" (02/02/1589); "1589".

Type: Kwitantie door de kapelanen van de Sint-Maartenskerk te Ieper voor de aflossing van een jaarlijkse rente door de aartsdiaken, in naam van de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: Notaris Van Houcke verklaart dat de aartsdiaken aan de meesters Martinus Hendricx, Franciscus Buen, Georgius Verbrugge en de overige kapelanen van de kerk van Ieper 576 gulden betaalde, in naam van de abdij van Zonnebeke, in aflossing van een jaarlijkse rente van 36 gulden die de abdij aan de kapelanen schuldig was. Hij betaalde ook 36 gulden voor het laatste verloop van die rente, evenals 9 gulden voor de laatste drie maanden; in totaal betaalde hij 621 gulden. De rentebrief werd gecasseerd. In een korte nota verklaart Robertus Pilckem 306 gulden van die som ontvangen te hebben.

Opmerking: Document BRU-AGSB-Z-262 bestaat uit een aantal kwitanties; omdat elk van deze kwitanties gedateerd werd, worden zij als aparte records opgenomen in de databank ( BRU-AGSB-Z-262*, **, ***, ****, *****, ******, *******, ********).

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Coram me Notario infrascripto dominus Archidiaconus numerauit magistris Martino hendricx francisco buen Georgio verbrugghe et reliquis Capellanis ecclesie Jprensis in loco capitulari eiusdem ecclesie congregatis in exonerationem Abbatis et conuentus monasterij de zunnebeke quinies centum et septuagintasex florenos in redemptionem reditus annui trigintesex florenorum redimibilis denario decimosexto quem dictus Abbas et monasterium debebat pretactis Capellanis Jprensibus adhuc trigintasex florenos pro decursu eiusdem reditus per vna anno cesse secunde nouembris xv.C octogesimo octauo Jtem nouem florenos pro decursum eiusdem reditus ad tres menses qui finientur in feste purificationis proximo sume sexies centum viginti et vnum florenos Quos dicti Capellani se recepisse confitentur ac illis mediantibus conserserunt in cassationem litterarum obligationis dicti reditus expeditas in Concilio flandrie et easdem litteras dicto domino Archidiacono in testimonium extinctionis huiusmodi reditus tradiderunt cassatas presentibus ibidem magistris Johanne Carrio Archipresbytro et Johanne senestri Penetentia rio, en canonicis eiusdem ecclesie ad hec a Decano et Capitulo deputatis ac me notario ad hec requisito hac xviij.a mensis Januarij xv.C octogesimo nono

Ad mandatum pretactorum dominorum Archipresbytri et Penitentiarij necnon Prefatorum Capellanorum

M. Van houcke not[arius] 1589

Ex predicta summa recepi triginta sex florenos Robertus Pilckem presbyter