Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-108

Algemene gegevens

Analytische datum: 18-07-1412

Type: Ontslag van de kapelaan van de kapelanij van OLV in de kerk van Beselare

Beschrijving: Theodericus Koc, priester en kapelaan van de kapelanij van OLV in de kerk van Beselare in het bisdom Doornik stelde voor de notaris procureurs aan om zijn ontslag als kapelaan aan te bieden aan de bisschop van Doornik of diens vicarissen en de abt van Zonnebeke. Het ontslag gebeurt vrijwillig.

Tekst

test

Jn no[m]i[n]e d[omi]nj amen p[er] p[rese]ns pub[li]c[um] Jnstrume[n]tu[m] Cu[n]ctis pateat euident[er] q[uod] a[n]no a natiuitate eiusd[em] mill[es]i[m]o quadringen[tesi]mo duodeci[m]o Jndict[i]o[n]e quinta [evt. quarta] mens[is] vero Julij die octaua decima hora quinta huius diei vel circiter Pontificat[us] sa[nct]issimi in [christ]o p[at]ris ac d[omi]nj n[ost]ri d[omi]ni Joh[ann]is diuina p[ro]uidentia pape vicesimi t[er]cij anno s[e]c[un]do in mei notarij pub[li]ci ac testiu[m] subsc[ri]ptor[um] ad h[oc] vocator[um] sp[eci]alit[er] [et] rogator[um] p[rese]ntia p[er]sonali compar[entium] p[ro]uidus [et] honestus vir d[omi]n[u]s theoder[icus] koc p[res]b[yte]r cap[ella]n[us] p[er]petue cap[ella]nie s[an]c[t]e marie site et fu[n]date in ecc[les]ia p[ar]ro[chia]li de beeslare torn[acensis] dyoc[esis] fecit constit[it] coeauit [et] oed[it?] meliorib[us] modo [et] forma quib[us] de Jure sciuit potuit [et] debuit suos veros [et] legit[imos] p[ro]cu[rato]res actor[es] factor[es] negotior[um] suor[um] gesto[es] ac nu[n]cios sp[eci]ales seu ecia[m] g[e]n[er]ales licet absen[tes] t[am]q[uam] p[re]sentes [e]t eor[um] que[m]lib[et] jnsolid[um] Ja q[uod] no[n] sit melior[...?] condicio occupan[t...?] sed quod vn[us] eor[um] Jncepit eor[um] alt[er] p[ro]sequi mediari valeat [et] finiri[?] exhibito[rum?] [...?] p[rese]ntis pub[li]ci Jnstr[umenti] vene[rabi]les discret[os] viros Joh[ann]em miloot[?] Joh[ann]em sey curie torn[acensis] notar[ium] d[omi]n[u]m arnold[um] de cleyenberch [et] D[omi]n[u]m egidium wapemak[er]e p[res]b[yt]ros ad resigna[n]d[um] no[m]i[n]e p[ro]curatoris p[ro]] ipso constituen[dum?] pure [et] libere p[re]dict[arum] sua[rum] cap[ella]nia[m] cu[m] o[mn]ib[us] suis Jurib[us] [et] p[er]tinen[tibus] vniu[er]sis Jn ma[n]ibus Reu[eren]di in [christ]o p[at]ris et d[omi]ni d[omi]ni ep[iscop]i torn[acensi] vel vicarior[um] suor[um] ad h[oc] deputator[um] a Reu[er]endo in [christ]o p[at]ris ac d[omi]nj d[omi]ni Religiosi viri abbatis monasterij de zinnebeke morinen[sis] dyoc[esis] [...?] vel illorum in cui[us] vel quor[um] manib[us] h[uius]mo[d]i resignatio de Jure an[?] consuetudi[n]e fieri debet et ad Jucand[um] in [...?] [con]stitu[...?] q[uod] in p[re]d[i]c[t]a[m] resignati[on]e no[n] Jnterue[n]it neq[ue] Jnt[er]ue[n]iet fraus dolus symoniaca prauitas seu q[uo]m[od]o[?] alia illicita pactio q[uo]dlib[et] aliud licitu[m] [et] necessariu[m] [circa?] p[re]missa J[...?]tu[m] [et] q[u...?]d[em] postulat ordon Jnt[er] Et g[e]n[er]alit[er] o[mn]ia alia [et] sin[gu]la facie[n]d[i?] dicend[i?] p[ro]cura[n]di qu[...?] in p[re]miss[is] n[e]cc[essa]ria fueri[n]t seu ecia[m] opera[...?]a [et] que d[i]c[t]e constitue[n]d[i?] fac[er]et seu fac[er]e posset si [...?] p[er]sonalit[er] Jnt[er]esset ecia[m] si man[...?]tu[m] exigerit mag[is?] sp[eci]ale Promitte[n]s Jde[m] constitue[n]s fatu[m] gratu[m] atq[ue] [...?]e hab[er]e habitu[m?] eoru[m] [et] quicq[ui]d p[er] d[i]c[t]os suos p[ro]cu[rato]res a[n] eor[um] alteru[m] Jnsolid[um] actu[m] dictu[m] factu[m] resigna[n]tis fuerit vel paratu[m] quocu[m]lib[et] p[re]miss[is?] cu[m] suis clausulis n[e]cc[essa]rijs de [et] sup[er] quib[us] om[n]ib[us] [et] sin[gu]lis Jde[m] [con]stitue[n]s petijt a me notario publico s[u]bsc[ri]pto sibi facta[?] pub[li]cu[m] Jnstrumen[tum] ad [...?]b[us] sapient[er] Acta fueru[n]t hec apud markighe[m] anno mense die Hora Jndicti[on]e pontificat[us] quib[us] supra p[rese]ntib[us] ibide[m] discret[is] viris Waltero famaerd clerico [et] Joh[ann]e paeu p[ar]rochi in markighem torn[acensis] dyoc[esis]

[In het notarishandmerk: Ja. Diers]

Et ego Jacob[us] Diers p[res]b[yte]r pub[li]c[us] Jmp[er]iali auct[oritat]e notar[io] p[re]miss[is] om[n]ib[us] [et] singul[is] p[ro]ut sup[ra]sc[ri]buntur act[um] [et] fact[um] [et] o[mn]i p[er] d[i]c[tu]m [con]stituen[tem] agerent et fiere[n]t vnacu[m] p[ro]no[m]i[n]at[is] test[ibus] p[raese]ns int[er]fui et ea sic f[...?] vidi et audiuj h[...?] in[...?] inde [con]fe[...?] aliena manu me alijs negoc[ijs] occupat[is] sc[ri]ptu[m] in ha[n]c forma[m] pub[li]cu[m] redigi Signoq[ue] n[ost]ro solito signauj rogat[us] in testim[onium] om[n]j [et] singul[is] p[re]miss[is] [...?]

test

Besselaere

Resignatio Cappelanie b[ea]te marie de bees[...?] anno 1412