Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-333

Algemene gegevens

Analytische datum: 26-08-1623

Type: Bevel dat procureurs aangesteld zouden worden in het proces tussen de abdij van Zonnebeke en jonker Jacobus de Voocht, opdat antwoord zou kunnen gegeven worden op de beschuldigingen in de dagingsbrief

Beschrijving: In het proces tussen de abdij van Zonnebeke en jonker Jacobus de Voocht, heer van Geluveld, over tienden te Zonnebeke (toebehorend aan de abdij, maar op gronden van de jonker), wordt bevolen dat procureurs aangesteld zouden worden, opdat de verweerder binnen de drie dagen op het proces antwoord zou kunnen geven op de feiten en beschuldigingen in de dagingsbrief.

Tekst

[VOORLOPIG]

BRU-AGSB-Z-333

Actum xxvj Augusti 1623 Coram domini Officiali Jpre f. 115

In causa Reuerendi domini Abbatis de Zonnebeke actoris contra domicelllum Jacobum de voocht dominum de Gheluvelt etcetera reum super Jurem decimarum Abbatie et Conuentui de zonnebeke competentium jn parochia de zonnebeke supra terris quas colit idem domicellus jn [...?] Parochia de zonnebeke, stante causa ad jnterloquend[um?] seu si

Visis totius cause meritis ijsque mature consideratis de Jurisperitorum Consilio pariter et assensu Ordinamus partibus quatenus hinc Jnde constituant legitimos Procuratores vtque jnfra triduum reus litem contestetur pertinenter et cathegorice respondendo super contentis Jn citatorijs Litteris et factis exinde sub nomine actorum allegatis, Et Jnterea currat Jnhibitio de qua jn ijsdem citatorijs suo marte Jn penam excommunicationis vel aliam arbitrariam Expen[...?] jn definitiuam reseruatis

h. Montenbrouck

[in de linkermarge:]

Ramault xi[...?] d actoris[?] Backere xi[...?] domicelli rei

BRU-AGSB-Z-333

[slecht leesbaar]

contra [...?] voc[...?] decimis

Sonnebeke

Aengaende [...?] Proces contra Jonker Jacques de Voocht ouer de thienden van sijn [...?] 1623