Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-332

Algemene gegevens

Analytische datum: 12-08-1623

Type: Juridisch advies van Oeilemare aan de abdij van Zonnebeke betreffende een tiendengeschil

Beschrijving: Juridisch advies van Oeilemare aan de abdij van Zonnebeke betreffende een tiendengeschil.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Gesien bijden ondergescreuen eenige missiuen gescreuen bijde Religieusen ende heere Prelaet van Sonnebeke aengaende die thiende bijden heere daerJnne ge[...?]t onthouden ende ge[...?] wat datmen daer Jnne voer het selueste [...?] soude moeghen doen Js d[...?] dat beter waere datmen het dagement gedaen voer den Gheeste- lijcken rechter affginck met oblatie van costen ende dat rechte[?] worde gepresenteert Jnden Rade van Vlan- deren nyet by forme van complaint opde possessie Jn [...?] vande voorgaende h[...?] dan ten petitoir Ten eynde van restitutie vande thiende van desen Jaere soo vele die werdich is ende dat lieden hun des verstaende sullen seggen werden geweest te syn ende dat die [...?] heere hem dyen aengaende sal hebb[...?] texpurgeren Of anderssints dat die voorseyde heere Prelaet opt seggen van Lieden hun des verstaende sal expurgeren by Juramentum Jn lite Aldus geaduiseert binnen Brussel xij.en Augusti 1623

Oeilemare