Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-139bis****

Algemene gegevens

Analytische datum: 29-11-1471

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "ad feriam quintam precise ante Nicolai h." (05/12/1471).

Type: Opdracht aan Jacobus de Allodio betreffende het samenbrengen van getuigenissen voor de eiser in het proces tussen de abdij van Zonnebeke en de erfgenamen van Petrus de Grijze

Beschrijving: Jacobus de Allodio, clericus en notaris van de curie van Doornik, krijgt de opdracht om de getuigenissen te verzamelen van de personen die Rogerus de Crudenare - als procureur voor de abdij van Zonnebeke - aanhaalt als getuigen voor de eiser, in het proces tussen de genoemde abdij (eiser) en de erfgenamen van Petrus de Grize (verweerders). Deze getuigenissen zullen dan op de vastgestelde dag voorgelegd worden aan de cantor van de kerk van OLV te Kortrijk, die in deze optreedt als rechter.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-139bis**** is een kopie, opgenomen in document BRU-AGSB-Z-139bis.

Tekst

Gedeelte van
test

[In de linkermarge: Tenor co[m]mission[is]]

Officialis tornacen[sis] Dilecto [et] fideli n[ost]ro Jacobo de Allodio. clerico curie torn[acensis] notario co[m]missarioq[ue] et auditori Jurato Sal[u]t[e]m in D[omi]no Tibi de tuis fidelitate Discretione et bona Diligentia plenarie confisi tenore p[rese]ntiu[m] co[m]mittim[us] [et] mandamus Q[ua]t[e]n[u]s accendo vbi p[ro]pt[er] h[oc] fuerit accedend[...] Testes quoscu[m]q[ue] et p[ro]bationes alias quos [et] quas Discretus vir Rogerus de crudenare notarius curie torn[acensis] tanq[uam] p[ro]curator siue sindicus ven[erabi]liu[m] [et] Religiosoru[m] viroru[m] D[omi]norum Abbatis et co[n]uentus Eccl[es]ie siue mo[na]sterij De Zinnebeke Morinen[sis] Dioc[esis] actor Contra [et] aduersus D[omi]nos leoniu[m] de grize monandum de Rollario p[res]b[yte]ros tanq[uam] heredes quond[am] D[omi]ni Petri de grize suo t[em]p[or]e curati De Rollario torn[acensis] Dioc[esis] et suos coheredes tam co[mmun]i[te]r[?] q[uam] Diuisum Reos coram te loco n[ost]ri p[ro]ducere voluerit pro sua p[ro]banda [et] fundanda Jntentione sub sua t[er]tia Dilatione Jn et super contentis Jn factis per eund[em] actorem contra Dictos Reos libellando p[ro]positis exadu[er]so negatis suisq[ue] c[ir]cu[m]stan[...] vniu[er]sis Jn quad[am] causa per et Jnt[er] Dictas partes. coram ven[erabi]li viro D[omi]no Cantore Curtracen[si] loco n[ost]ri mota [et] penden[te] vice no[m]i[n]e [et] auc[torita]te n[ost]ris Recipias Jpsosq[ue] testes prius per te Juratos

Gedeelte van

test

et ad cauthelam quo ad actum Deponendj quo ad actum Deponendi ab om[n]ibus Jnterdicti et exte[nsion]is[?] senten[...?] De quibus a nobis in hac parte absolui poterunt [et] Debebunt si et Jnq[ues]tu[m] h[uius]mo[d]i absolut[i]o[n]e Jndigebunt more solito absolut[...?]s De et super premissis per partem adu[er]sam ut in actis cause videbis contineri negatis suisq[ue] c[ir]cu[m]stan[tijs?] vniu[er]sis sing[u]larit[er] sing[u]los medijs suis Jurame[n]t[is?] Jnt[er]roges audias [et] Dil[ige]n[te]r exami[n]es Dictis Reis ad vidend[um] et audiend[um] testes h[uius]mo[d]i Recipi et Jurare si h[oc] vid[er]e vel audi[r]e voluerint p[ri]mitus euocatis Ac testibus ipsis ad perhibend[um] veritati testimoniu[m] citatis et censura qua co[n]uenit eccl[es]iastica co[m]pulsis Quoru[m]quid[em] testiu[m] nomi[n]a cogno[m]i[n]a ac D[i]c[t]a [et] depo[sition]es Jn scriptis Redact[...] Dicto D[omi]no Cantori loco n[ost]ri c[ur]traci ad feriam quintam p[re]cise an[te] Nicolai h[iemali] sub signo tuo manuali fidel[ite]r Reportes p[ro]ut Decet Tibi eni[m] quo ad premissa om[n]ia [et] sing[u]la [et] quodl[ibe]t p[re]missor[um] ac alia c[ir]ca ea nec[essar]ia etiam ad citand[um] Dictos Reos visuros et audituros testes h[uius]mo[d]i Re seu p[ro]bationes alias Recipi [et] Jurare si h[oc] vid[er]e vel audire voluerint Necnon ad p[er] teip[su]m aut per aliu[m] executore[m] nobis subditum citand[...] [et] censura qua co[n]uenit eccl[es]iastica compellend[...] testes h[uius]mo[d]i super p[re]missis et in h[ac] causa veritati testimoniu[m] p[er]hib[er]e co[m]mittim[us] vices n[ost]ras et harum serie concedim[us] facultatem Adiu[n]cto tamen tibi in p[re]miss[is] Decano [christ]ianitat[is] loci aut aliquo

Gedeelte van

test

alio p[res]b[yt]ro vel Dicte curie torn[acensis] aut publico notario non suspecto. Datum anno D[omi]ni Mill[esim]o quadrin[gentesi]mo Septuagesimoprimo feria sexta an[te] Andree ap[osto]li sigill[atum] [et] sic sign[atum] J. Dibbout p[ro] officia[l]i