Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-139bis*

Algemene gegevens

Analytische datum: 26-07-1471

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "annis .lviij°.lix°. Lx°. et lxj°" (1458; 1459; 1460; 1461).

Type: Vordering door de procureur van de abdij van Zonnebeke tegen de erfgenamen van Petrus de Grijze voor de officiaal van Doornik, betreffende de achterstallige betaling van offergelden

Beschrijving: Rogerus de Crudenare, notaris van de curie van Doornik en procureur voor de abdij van Zonnebeke, spant bij de officiaal van Doornik een proces aan tegen de erven van wijlen Petrus de Grijze, voormalig pastoor van Roeselare. De abdij van Zonnebeke claimt dat de pastoors van Roeselare haar, vanuit haar patronaatsrecht te Roeselare, jaarlijks 8 pond parisis Vlaamse munt schuldig zijn voor de offerinkomsten, en dat pastoor De Grijze - of in dit geval zijn erven - de abdij nog moet betalen voor de jaren 1458, 1459, 1460 en 1461. Ook wordt gevraagd dat de verweerders veroordeeld zouden worden tot het betalen van de proceskosten.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-139bis* is een kopie, opgenomen in document BRU-AGSB-Z-139bis.

Tekst

Gedeelte van
test

[In de linkermarge: libellus act[oris]]

Coram vobis vene[rabi]li ac c[ir]cumspecto viro D[omi]no suo D[omi]no Offi[cia]li tornacen[si] Dicit et Jn Jure proponit Discretus vir Rogerus De Crudenare venerabilis curie torn[acensis] notarius tanq[uam] procurator siue sindicus vene[rabi]liu[m] Religiosoru[m] ac D[omi]norum Abb[at]is et Co[n]uentus eccl[es]ie seu monasterij De Zinnebeke Morinen[sis] Dioces[is] actor. Cont[ra] [et] aduersus D[omi]nos Leoniu[m] De Grijze et Mo[n]nandum De Rollario p[res]b[yte]ros tamq[uam] heredes quond[am] D[omi]ni Petri De Grijze suo t[em]p[or]e curati De Rollario tornacen[sis] Dioc[esis] et suos coheredes tam co[n]iunctum q[uam] Diuisum Reos esse verum Q[uod] curati Dicti loci De Rollario debent a[n]nuatim prefato D[omi]no Abbati De zinnebeke ad c[aus]am oblationu[m] Jn eadem eccl[es]ia oblataru[m] [et] Jbidem p[rese]ntataru[m] octo libras paris[ienses] monete flandrie Hinc est q[uod] pred[ic]tus[?] Petrus De Grijze cuius memorati Rei sunt [et] fuerunt heredes eiusd[em] apprehendendo bona t[ra]dita[?] Recipien[...?] et Debita soluen[...?] a[n]nis .lviij°.lix°.lx°. [et] .lxj°. fuit curatus predicte eccl[es]ie De Rollario quibus a[n]nis Jd[em] D[omi]n[u]s petrus eidem D[omi]no Abbati Dictas octo libras p[re]missorum occ[asi]o[n]e[?] Debitas nu[m]me soluit Jta q[uod] pro predictis q[ua]tuor a[n]nis superius Decl[ar]atis asscenden[...?]

Gedeelte van

test

[In de linkermarge: Concl[usi]o li[bel]lj]

ad trigintaduas libras parisien[ses] monete flandrie. adu[er]sus Reos tam co[n]iunctum q[uam] diuisum legitima competit actio Et licet Rei pretacti Jamdiu est occasione p[re]missorum eidem D[omi]no Abbati aut suis Receptoribus soluisse ac De eadem su[m]ma satisfecisse debuisset sicut adhuc eidem D[omi]no Abbati satisfacere tenentur et Debent Jn hoc tu[m?] Rei D[?] morosi et Defectuosi sunt et fuerunt Jn predictoru[m] D[omi]ni Abbatis [et] sui monasterij preiudiciu[m] et grauamen Quibus exu[n]tibus veris notorijs et manifestis petit memoratus actor quo supra no[m]i[n]e Reos et queml[ibe]t eoru[m] si opus sit conde[m]pnari condempnatosq[ue] cogi et compelli q[uod] eid[em] D[omi]no Abb[at]i aut eius mandatum h[abe]nti[?] soluant tradant et expediant Dictam su[m]mam Trigintaduaru[m] librar[um] parisien[sium] fland[rensium] debitam p[re]missorum ob causam cum expen[sis] huius litis cum hec de Jure fieri Debeant causis et R[ati]o[n]ibus memoratis et al[ia]s Dici sicut Juris Ratio suadebit Offerens p[re]missa Inq[usi]tu[m] opus sit se lite[m] p[ro]baturu[m] Dans ea Jure addendj [...]endj corrigendj et alio quouis Juris b[e]n[e]ficio sibi saluo / Datum a[n]no D[omi]ni Mill[es]imo quadringentesimo lxx.mo primo feria sexta post magdalene sic sign[atum] .J. de helthouwer